ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

********************************************************************************

 
  • Chi Kung
  • Meditation
  • Θεραπεία με αγγέλους
  • Θεραπεία με θεϊκό φως
  • Ρέικι
  • Θεραπεία Jioti
  • Μυήσεις Reiki:
Επικοινωνήστε στο shaktavision@gmail.com